Календарь событий

Блаж. мученики Пасхалис Фортуно и сподвижники

 
3 sierpnia
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW: PASCHALISA FORTUNO, ALFONSA LOPEZA, AURELIUSZA Z VINALESY, PREZBITERÓW, I 230 TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

233 męczenników hiszpańskich z czasów wojny domowej 1936 - 1939 to najliczniejsza grupa osób, jaka kiedykolwiek w historii Kościoła została beatyfikowana podczas jednej uroczystości. Wśród nich jest 49 naśladowców św. Ojca Franciszka:
– 4 braci mniejszych: o. Paschalis Fortuno Almela, o. Placyd García Gilabert, br. Salwator Mollar Ventura, br. Alfred Pellicer Munoz;
– 6 braci mniejszych konwentualnych: o. Alfons López, br. Franciszek Remón Játiva, br. Michał Remón Salvador, o. Piotr Rivera, o. Modest Vegas, br. Dionizy Wincenty Ramos;
– 12 braci mniejszych kapucynów: o. Aureliusz de Vinalesa, o. Ambroży de Benaguacil, o. Piotr de Benissa, o. Joachim de Albocácer, o. Modest de Albocácer, o. German de Carcagente, o. Bonawentura de Puzol, o. Jakub de Rafelbunol, br. Henryk de Almazora, br. Fidelis de Puzol, br. Bernard de Lugar Nuevo de Fenollet, br. Pacyfi kde Valencia;
– 5 sióstr kapucynek: Maria Jezus Masiá Ferragut, Maria Weronika Masiá Ferragut, Maria Felicyta Masiá Ferragut, Isabela Calduch Rovira, Milagros Ortells Gimeno;
– 19 tercjarzy kapucynów od Matki Bożej Bolesnej (amigonianów): o. Krescenty García Pobo, br. Benito Maria de Burriana, o. Florentyn Pérez Romero, o. Franciszek Tomasz Serer, o. Benwenut Maria de DosHermanas, dk. Józef Llosá Balaguer, o. Laureano Maria de Burriana, br. Ryszard Maria de Torrente, o. Leon Maria de Alacuás, br. Bernardyn Maria de Andújar, br. Modest Maria de Torrente, o. Ambroży Maria de Torrente, br. Gabriel Maria de Benifayó, o. Tymoteusz Walery Pérez, br. Urban Idzi Sáez, o. Dominik Maria de Alboraya, o. Wincenty Cabanes Badenas, o. Walenty Maria de Torrente;
– i 3 tercjarki kapucynki od Świętej Rodziny (amigonianki): Maria Wiktoria Quintana Argos, Maria Fenollosa Alcaina, Emanuela Fernández Ibero. Beatyfi kował ich 11 III 2001 roku papież Jan Paweł II.

Teksty wspólne o wielu męczennikach

GODZINA CZYTAŃ

II CZYTANIE

Z homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej w dniu beatyfikacji 233 męczenników hiszpańskich
(„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 5/2001,16-18)

Żyli zgodnie z wyznawaną wiarą

        Lista tych, którzy dziś wyniesieni zostają do chwały ołtarzy za to, że wyznawali swą wiarę i oddali za nią życie, jest bardzo długa…
       Świadectwa, jakie do nas dotarły, mówią o ludziach uczciwych i przykładnych, których męczeństwo stało się pieczęcią życia oddanego pracy, modlitwie i krzewieniu wiary w rodzinach, w parafiach i zgromadzeniach zakonnych. Wielu z nich już za życia cieszyło się w swoim środowisku opinią świętości. Można powiedzieć, że ich przykładne postępowanie było jak gdyby przygotowaniem do tego najwyższego wyznania wiary, jakim jest męczeństwo.       
       Czyż można słuchać relacji o ich męczeństwie bez głębokiego wzruszenia?…
       Ileż tu przykładów chrześcijańskiej pogody ducha i nadziei! Wszyscy nowi błogosławieni i liczni inni anonimowi męczennicy zapłacili krwią za nienawiść do wiary i Kościoła, jaka rozgorzała w okresie prześladowań religijnych i wojny domowej – tej wielkiej tragedii, której zaznała Hiszpania w XX w. W tamtych straszliwych latach wielu kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich zostało zabitych tylko dlatego, że byli czynnymi członkami Kościoła. Nowi błogosławieni, wyniesieni dzisiaj na ołtarze, nie byli zamieszani w walki polityczne ani ideologiczne – nie chcieli w nich uczestniczyć… Zginęli wyłącznie z przyczyn religijnych. Przez uroczyste ogłoszenie ich męczeństwa Kościół pragnie dziś ukazać, że ci… dzięki pomocy łaski Bożej stali się wzorami męstwa i wytrwałości w wierze. Są oni dla nas przykładem życia zgodnego z wyznawaną prawdą, a zarazem przynoszą zaszczyt szlachetnemu narodowi hiszpańskiemu i Kościołowi.
      Niech ich błogosławiona pamięć na ziemi oddali z hiszpańskiej ziemi wszelkie formy przemocy, nienawiści i mściwości! Oby wszyscy, a zwłaszcza młodzi, mogli zaznać błogosławieństwa pokoju w wolności! Pokój zawsze, pokój z wszystkimi i dla wszystkich!


RESPONSORIUM                                                                                        1 J 5,1.5
W. Każdy, kto wierzy, † że Jezus jest Mesjaszem, / z Boga się narodził. * Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat.
K. A któż zwycięża świat, / jeśli nie ten, kto wierzy, / że Jezus jest Synem Bożym. W. Wszystko bowiem.

Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Paschalisowi, Alfonsowi, Aureliuszowi i Towarzyszom, udział w męce Chrystusa, † wspomóż swoją łaską naszą słabość, * abyśmy naśladując tych, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana.
 
 
 
21/07/2016 17:43

Назад

Святые

Выбор Категории
Показать неопубликованные события?
© 2015-2020 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных