Встреча капуцинов в Красилове

W Krasiłowie odbyło się copółroczne spotkanie formacyjne Braci Mniejszych Kapucynów Kustodii Ukrainy i Rosji
 
 
„Małżeńska duchowość komunii – wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” — pod takim hasłem, w dniach od 15 do 16 kwietnia 2015 r., odbyło się copółroczne spotkanie formacyjne Braci Mniejszych Kapucynów Kustodii Ukrainy i Rosji. Miało ono miejsce w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez braci w Krasiłowie na Ukrainie. Wzięli w nim udział prawie wszyscy bracia kustodii, w liczbie 33. Doktor teologii pastoralnej, brat Ksawery Knotz OFMCap był gościem tego spotkania i prowadził na nim wykłady. Temat przewodni wiązał się z synodem dotyczącym rodziny, który odbył się w październiku 2014 r., oraz duchowość komunii w rodzinie.

Brat Ksawery jest autorem wielu publikacji o tematyce moralno-pastoralnej w kontekście rodziny i małżeństwa, m.in. „Seks jest boski”, „Akt małżeński” oraz niedawno opublikowanej książki „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety”. Jest on również moderatorem znanego portalu www.szansaspotkania.net, a także prowadzi w ciągu roku wiele rekolekcji małżeńskich.

Po dwóch dniach formacyjnych dla braci odbyło się następnie spotkanie przełożonych Kustodii. Zjazd w Krasiłowie umożliwił kontakt i rozmowę braciom na co dzień rozrzuconym w odległości 2 000 km od siebie. Obecni w tych dniach, jako wspólnota, gromadzili się codziennie na półgodzinnym rozmyślaniu, Eucharystii oraz odmawianej razem Liturgii Godzin.

Obecnie Kustodia Ukrainy i Rosji liczy 35 braci i posiada 7 lokalizacji na Ukrainie — Dnieprodzierżyńsk, Dnietropietrowsk, Krasiłów, Kijów, Starokonstantynów, Użhorod (wspólnota rytu bizantyjskiego) oraz Winnica, i jedną placówkę w Federacji Rosyjskiej – Woroneż.  

 

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska
 

Меню для мобильных