Miłosierdzie Boże w Rosji

 
„Jezu, ufam Tobie” — to zawołanie obiegło cały świat dzięki skromnej zakonnicy z Krakowa, świętej siostrze Faustynie. Zrządzeniem Bożej Opatrzności papież, św. Jan Paweł II, również przybliżył wiernym orędzie Miłosierdzia Bożego poprzez wydanie Encykliki Dives in Misericordia (1980 r.).

Kult Bożego Miłosierdzia już od dziesięcioleci rozprzestrzenia się po całym świecie. Niedziela Miłosierdzia, pierwsza niedziela po Passze, to właśnie moment, kiedy świat pragnie dziękować Bogu za ten drogocenny dar wysłużony ludziom przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Tegoroczna niedziela Miłosierdzia Bożego w Woroneżu w Rosji miała charakter szczególny. Poprzedziło ją bowiem triduum przygotowujące, podczas którego odbyło się uroczyste wprowadzenie do parafii relikwii św. siostry Faustyny (relikwie pierwszego stopnia — ex ossibus — relikwia kości świętej), otrzymane przez braci Kapucynów parę miesięcy wcześniej — w październiku roku 2014. W liście, w którym bracia zwrócili się z prośbą o przyznanie relikwii kapucyńskiej parafii w Rosji, pisano m.in., że: „nasza parafia obejmuje trzy województwa. Dojeżdżamy, posługując katolikom, do Biełgorodu (250 km), do Lipiecka (120 km) oraz wioski Stara Kalitwa (250 km). Dlatego tym bardziej pragniemy temu ludowi podarować bezcenny dar szczególnej obecności świętej siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia, przez obecność jej relikwii”. Relikwiarz ufundowanym przez dobrodziejkę parafii podkreśla duchowość siostry Faustyny: kult miłosierdzia (tryskające z krzyża promienie), zawołanie Jezus, ufam Tobie oraz Dzienniczek znajdujący się u podstawy relikwiarza.

Triduum poprzedzające obchody niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się w czwartek. Brat Paweł przedstawił w tym dniu w skrócie życiorys świętej oraz główne myśli z Dzienniczka Apostołki Miłosierdzia. W piątek brat Wiktor przybliżył zebranym kult obrazu Miłosierdzia Bożego, natomiast w sobotę brat Marek mówił o Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz godzinie miłosierdzia. W niedzielę miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii do woroneskiej katolickiej parafii.
Warto dodać, że w kapucyńskiej parafii przez trzy lata posługiwało również Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. W tym czasie powstała grupa Bożego Miłosierdzia, której to członkowie regularnie o godzinie trzeciej modlą się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

W sobotę wieczorem, 11 kwietnia, w wigilię niedzieli Miłosierdzia, parafianie zgromadzeni na liturgii Eucharystycznej w Biełgorodzie, również mieli możliwość oddania czci doczesnym szczątkom świętej Siostry Faustyny, przywiezionym na ten dzień w relikwiarzu.

Opisane wydarzenia z woroneskiej parafii opatrznościowo poprzedza ogłoszony niedawno przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Ojciec święty wskazując temat przewodni Roku, powiedział: „Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia. Chciejmy go przeżywać w świetle słów Pana:  «Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» (Łk 6,36). Dotyczy to zwłaszcza spowiedników. Wiele miłosierdzia! Ten Rok Święty rozpocznie się w tegoroczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia 2015 r.), a zakończy 20 listopada 2016 r., w niedzielę Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest żywym obliczem miłosierdzia Ojca”.

W trakcie obchodów święta Miłosierdzia w Woroneżu miało miejsce również paschalne świętowanie w parafii. Zebrani po niedzielnej sumie wierni spotkali się w sali parafialnej i tam wspólnie śpiewali pieśni paschalne — młodzież przygotowała scenki ewangelizacyjne, zaś studenci z zagranicy śpiewali pieśni w swoich ojczystych językach. W tym czasie zgromadzeni radowali się Zmartwychwstaniem Pana, pijąc herbatkę oraz kawkę i zagryzając je świątecznym ciastem.

Bracia Mniejsi Kapucyni z Woroneża w Rosji

 

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska


Foto: br. Paweł Teperski OFMCap oraz Julia Ławrowa

Fotografie z października z Krakowa–Łagiewnik przedstawiające przekazanie relikwii


Fotografie relikwiarza


Fotografie z Triduum i Niedzieli Miłosierdzia w Woroneżu


Fotografie z Biełgorodu


Fotografie ze spotkania paschalnego w Woroneżu

Меню для мобильных