Kurs dla kapelanów więzień

 

„…byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie…” (Mt 25,36)

W Rosji w Woroneżu współpraca ekumeniczna rozwija się nie tylko na płaszczyźnie kontaktów między poszczególnymi wspólnotami wyznaniowymi, ale również w relacjach z radą miasta. W dniach 4 i 5 marca 2015 r. to właśnie rada miasta przeprowadziła kurs dla kapelanów więzień — reprezentantów tradycyjnych wyznań w Rosji, których wspólnoty wiernych znajdują się w Woroneżu. W zakres dwudniowego szkolenia wchodziła część teoretyczna — uczestnicy zostali zapoznani z obowiązującym w Federacji Rosyjskiej prawem penitencjarnym — jak i w pewnym sensie praktyczna. Kursanci mieli okazję zobaczyć, jak wygląda szkolenie dla przyszłych pracowników zakładów penitencjarnych oraz zapoznać się ze szczegółami prac związanych z tym departamentem. Zaprezentowano współczesne sposoby zabezpieczania więzień oraz przedmioty używane przez służby penitencjarne w celu ochrony miejsc i osób poddanych czasowemu bądź stałemu zatrzymaniu. Szkolenie zakończyło się wręczeniem dyplomu uczestnictwa. Oprócz tego, wkrótce uczestnikom zostaną wydane legitymacje, na podstawie których możliwe będzie odwiedzanie więźniów nie tylko w celu spełnienia podstawowych posług sakramentalnych, lecz także ewangelizacji. Jak bowiem zauważono — duchowny rozwój więźniów wspomaga proces resocjalizacji i w znaczący sposób wpływa na ich późniejsze życie na wolności. Według przeprowadzonych badań osoby, które w więzieniu rozpoczęły życie religijne, znacznie rzadziej powracają do przestępczej działalności.


Ze wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów, posługujących w Woroneżu, w szkoleniu wziął udział proboszcz parafii br. Marek Bakierzyński.
 
Bracia Mniejsi Kapucyni z Woroneża

 

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska


Fot. br. Marek Bakierzyński OFMCap

© 2015-2020 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных