Ikona pomostem dialogu

Wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu wspólnota kapucyńskiej parafii w Woroneżu w Rosji przeżywała rekolekcje. Prowadził je w tym roku br. Marcin Świąder OFMCap. Rekolekcje trwały trochę dłużej niż poprzednimi laty, bo od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu — czyli pięć dni (od 18 do 22 lutego 2015 r.). Codziennie podczas Eucharystii głoszone było słowo Boże, natomiast po Mszy Świętej odbywała się konferencja. Rekolekcjonista zaproponował pochylenie się nad trzema ikonami wielkiego tygodnia — wieczerzą mistyczną, ukrzyżowaniem i zstąpieniem do otchłani. Ikony inspirowane twórczością Jerzego Nowosielskiego brat Marcin napisał w ubiegłym roku podczas Wielkiego Postu.

 

 
Naukę rekolekcyjną głoszono w języku polskim, tłumaczem na rosyjski był proboszcz i gwardian wspólnoty br. Marek Bakierzyński OFMCap. W czasie rekolekcji we wspólnocie w Woroneżu przebywał również przełożony wyższy Kustodii Ukrainy i Rosji — br. Grzegorz Romanowicz OFMCap.

Poszukująca tożsamości łacińska wspólnota katolicka zanurzona w środowisku prawosławnym wydawała się niezbyt korzystną przestrzenią dla ikony. Okazało się jednak, że jest wręcz przeciwnie. Wrażliwość Jerzego Nowosielskiego, ukształtowana na styku kultury wschodniej i zachodniej, stała się doskonałym obszarem spotkania z żywym Słowem. Dzięki temu wierni mogli łatwiej przyjąć przekaz zapisany w ikonografii paschalnej. Potwierdził się tym samym ekumeniczny charakter ikony.

Podczas tych kerygmatycznych rekolekcji miała miejsce również celebracja liturgii pokutnej (w piątek). Codzienna możliwość spotkania z bratem Marcinem i zadawania mu pytań dotyczących sposobu pisania ikon, symboliki kolorów, charakterystycznych znaków, gestów i postaw były przez słuchaczy chętnie wykorzystywane.

Brat Marcin Świąder do zakonu kapucynów wstąpił w roku 1995. Po święceniach prezbiteratu przyjętych w 2002 roku przez rok posługiwał na parafii w Bytomiu, później zaś przez 8 lat żył w Braterskiej Wspólnocie Skupienia i Kontemplacji w Zagórzu. Od czterech lat żyje we wspólnocie itinerantów w Katowicach Załężu.

Bracia Kapucyni z Woroneża – Rosja
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska


Fot. br. Paweł Teperski OFMCap

 

© 2015-2020 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных