Jednym chórem Nowonarodzonemu

W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele katolickim obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Woroneżu, w Rosji, parę dni wcześniej miało miejsce wydarzenie duchowo włączające się w tę inicjatywę. Jak co roku bowiem, spotkały się chóry reprezentujące różne wyznania chrześcijańskie, by kolędować na cześć Nowonarodzonego Jezusa.

Spotkanie i koncert odbywały się w Domu Kultury w Woroneżu. Występowały tam m.in. chóry Kościołów: prawosławnego, luterańskiego, ewangelickiego, zielonoświątkowców i katolickiego. Nasza kapucyńska parafia tego dnia była reprezentowana przez dwa chóry – parafialny oraz studencki, który wykonał kolędy w języku narodowym kraju Burundi. Całość wydarzenia została poprzedzona krótkimi wystąpieniami, a zakończona głoszeniem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który rodzi się, aby każdemu z nas dać darmowe zbawienia oraz pokój. Nie zabrakło także wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan.

Bracia Mniejsi Kapucyni z Woroneża

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska


Video: Lewon Albertian
(występ parafialnego chóru parafii w Woroneżu video od 3:15 do 4:38, występ studenckiego chóru z Burundi od 4:39 do 6:36)


 
Foto: br. Marek Bakierzyński OFMCap

Меню для мобильных