Lata 1918 - 1939 cz. I

Historia magistra vitae est – Historia jest nauczycielką życia. To stare przysłowie jest aktualne w każdym czasie. Jak pokazują badania historyczne, narody i społeczności zaczynają się rozwijać dopiero w momencie, kiedy czują się zakorzenione w historii, kiedy doświadczają ciągu wydarzeń, które je kształtują. Zdumiewającym odkryciem były badania prowadzone przez naukowców nad społeczeństwem żyjącym w Ameryce Południowej na bardzo prymitywnym poziomie. Okazało się, że ta grupa ludzi nie potrafi dostrzec swego zakorzenienia w historii.
Zachęcamy do podróży w przeszłość i obejrzenia wspomnień z kapucyńskiej historii. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja Krakowska został powołany do istnienia w 1939 roku, jednakże jego początki sięgają dużo wcześniej.

© 2015-2018 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных