Lithuania, Capuchins

 
Kapucyni przybyli na Litwę dopiero na początku XX w., po pierwszej wojnie światowej. W czasach Rzeczpospolitej osiedlili się w południowej części Wielkiego Królestwa, w miasteczku Lubieszów (dziś Polska), jednak na bardzo krótko. Placówka ta została bowiem zlikwidowana przez władzę carską. W 1760 r. próbowano osiedlić kapucynów w Wilnie, jednakże ze względu na sprzeciw bernardynów próba ta się nie powiodła. Wiadomo jest, że w czasach Wielkiego księstwa Litewskiego nie jeden Litwin wstąpił do zakonu kapucyńskiego prowincji polskiej. Więcej

Zobacz więcej:
Kościół i klasztor
Góra krzyży


Położenie - państwo europejskie ze stolicą w Wilnie, (na jej terenie znajduje się geometryczny środek Europy), położona na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, graniczy od zachodu z Rosją, od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

Powierzchnia – 65 200 km2.

Ludność - całkowita liczba ludności ok. 3,23 mln, z czego: 84,6% Litwini, 6,3% Polacy, 5,1% Rosjanie. Język urzędowy litewski, język używany w zależności od narodowości (litewski, rosyjski, polski).

Religia dominująca – katolicyzm., prawosławie, protestantyzm.
Podział administracyjny Kościoła katolickiego na Litwie – w ramach Kościoła katolickiego w Litwie funkcjonują dwie metropolie z 2 archidiecezjami i 5 diecezjami. Ponadto istnieje ordynariat wojskowy.
Metropolia wileńska       * Archidiecezja wileńska

  •  Diecezja koszedarska
  •  Diecezja poniewieska

Metropolia kowieńska     * Archidiecezja kowieńska

  •  Diecezja szawelska
  •  Diecezja telszańska
  •  Diecezja wiłkowyska

Liczba Kapucynów – Kowno -5.

Dom obecności w Kownie na Litwie

© 2015-2019 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных