Lithuania, Capuchins, Hill of Crosses

Kapucyni przybyli na Litwę dopiero na początku XX w., po pierwszej wojnie światowej. W czasach Rzeczpospolitej osiedlili się w południowej części Wielkiego Królestwa, w miasteczku Lubieszów (dziś Polska), jednak na bardzo krótko. Placówka ta została bowiem zlikwidowana przez władzę carską. W 1760 r. próbowano osiedlić kapucynów w Wilnie, jednakże ze względu na sprzeciw bernardynów próba ta się nie powiodła. Wiadomo jest, że w czasach Wielkiego księstwa Litewskiego nie jeden Litwin wstąpił do zakonu kapucyńskiego prowincji polskiej. Więcej

Zobacz więcej:
Kościół i klasztor
Litwa

© 2015-2019 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных