Porcjunkula


Porcjunkula z łacińskiego znaczy tyle, co mała cząsteczka. Tak też nazywano mały kościółek Matki Bożej Anielskiej, od dawnej nazwy skrawka ziemi, na której został zbudowany. Ze względu na miłość do Matki Bożej, św. Franciszek otaczał to miejsce szczególnym kultem. Chciał, aby Porcjunkula, przez swoją małość i czystość mogła służyć za wzór dla całego Zakonu. W 1216 roku Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III, a obecnie rozciągnięty jest na wszystkie kościoły i przypada na 2 sierpnia. Dzisiaj kapliczka znajduje się wewnątrz Bazyliki Matki Bożej Anielskiej.


fot. br. Paweł Teperski OFMCap

© 2015-2019 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных