Russia, Moscow, the Kremlin


Z cyklu podróży po Rosji zapraszamy do kolejnych odwiedzin w tym kraju, w którym w roku 2013 Bracia Mniejsi Kapucyni obchodzą X rocznicę obecności. Tym razem zapraszamy do najbardziej znanego miejsca w Moskwie, na Kreml.

Kreml moskiewski (ros. Московский Кремль) − gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego ogólna powierzchnia wynosi 28 hektarów. Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi.


Historia
Pierwsze osiedla na terytorium Kremla pochodzą z epoki brązu (II tysiąclecie p.n.e.). W okolicy dzisiejszego Soboru Archangielskiego znaleziono pozostałości osadnictwa ugrofińskiego datowane na wczesną epokę żelaza (II poł. i tys. p.n.e.). Kreml powstawać zaczął w roku 1147, gdy Jerzy Dołgoruki wydał rozkaz zbudowania na Wzgórzu Borowickim drewnianej baszty. Od XIV wieku był siedzibą książąt Księstwa Moskiewskiego, potem carów rosyjskich. Na Kremlu znajdowała się najstarsza moskiewska cerkiew, Sobór Zbawiciela w Borze, zbudowana w 1330 roku, w tysięczną rocznicę założenia Konstantynopola (świątynia przetrwała do 1933 roku). Chowano w niej moskiewskich książąt i księżne, dopóki funkcji tej nie przejęły Sobór Archangielski dla mężczyzn i Monastyr Boznesenski dla kobiet. W końcu XV wieku został otoczony wysokimi ceglanymi murami na planie trójkąta z 18 basztami (w XVII wieku dobudowano jeszcze dwie i obecnie jest ich 20). Długość murów wynosi 2235 m, szerokość od 5 do 19 m, grubość - od 3,5 do 6,5 m. Najwyższą basztą jest Wieża Troicka o wys. 79,3 m. Po bitwie pod Kłuszynem hetman, Stanisław Żółkiewski na prośbę bojarów 9 października 1610 roku zajął Kreml, w związku z czym do 7 listopada 1612 roku okupowała go polska załoga wojskowa pod dowództwem Aleksandra Korwina Gosiewskiego i Mikołaja Strusia. W okresie od 1702 do 1736 roku powstał budynek Arsenału, a w latach 1776 – 1787: budynek Senatu.

 

Po ustanowieniu władzy sowieckiej stolicę przeniesiono z powrotem do Moskwy i Kreml znów stał się centrum politycznym państwa. W październiku 1917 roku, w wyniku ostrzału artyleryjskiego, uszkodzone zostały m.in. Wieża Spasska, Wieża Nikolska, Wieża Beklemiszewska i prawie wszystkie kremlowskie świątynie.

Fot. br. Paweł Teperski OFMCap


W okresie radzieckim Kreml poniósł większe szkody, niż przez okres całej swojej wcześniejszej historii. W 1918 roku, przy osobistym udziale Lenina, zlikwidowano pomnik księcia Siergieja Aleksandrowicza. W tym samym roku zburzono także pomnik Aleksandra II. 17 września 1924 roku prezydium OCKWR przyjęło zarządzenie określające termin likwidacji budynków sakralnych i innych zabudowań Kremla Moskiewskiego. Zarządzenie wprowadzano w życie mimo protestu ze strony środowisk naukowych. Do 1932 roku zburzono m.in. Monastyr Boznesenski i Mały Pałac Nikołajewski. W tymże roku na miejscu zlikwidowanych zabudowań wzniesiono budynek Szkoły Wojskowej im. OCKW. Rok później rozebrano Sobór Spasa na Boru.

W 1955 roku Kreml otwarto dla zwiedzających, czyniąc go muzeum na wolnym powietrzu. Od 1961 r. jest strefą niezamieszkaną. W 1990 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zabytki i muzea
Na terenie Kremla eksponowane są dwa gigantyczne dzieła sztuki ludwisarskiej: największy na świecie dzwon Car Kołokoł z roku 1735 i jedna z największych na świecie pod względem kalibru armata Car Puszka z 1586 roku.


Zabytki sakralne Kremla: Sobór Zaśnięcia NMP, Sobór Zwiastowania, Sobór Archangielski, Dzwonnica Iwana Wielkiego, Pałac Patriarchy i Sobór 12 Apostołów, Sobór Wierchospaski, Cerkiew Złożenia Szat

Muzea i zabytki świeckie Kremla: Arsenał, Pałac senacki, Pałac Potiesznyj, Państwowy Pałac Kremlowski, Wielki Pałac Kremlowski, Pałac Teremnoj, Zbrojownia Kremlowska,   Komnata Graniasta, Mury i baszty obronne oraz Barbakan Kutafja.  

Źródło – Wikipedia

Czytaj więcej:
Chram Chrysta Spasitjela
Plac Czerwony w Moskwie
Bitwa na Łuku Kurskim
Klasztor i pieczary skalne
Biełgorod – parafia Kapucynów
Seminarium Prawosławne w Woroneżu
Wspólnota katolików w Starej Kalitwie
Rekolekcje w Woroneżu

© 2015-2018 Римско-католический приход в г. Воронеж. Все права защищены.

Меню для мобильных